ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 • slide show epm

97814
 • โครงการโรงเรียนสร้างคุณค่า พัฒนาผู้สูงวัย
 • โครงการพัฒนาความรู้ผู้สูงวัย
92583
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
94664
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
92584
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
94665
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
92585
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
92586
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
92588
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
92589
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
92590
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
92478
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
92479
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
96276
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
92480
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
96277
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
92481
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
96278
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
92482
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
49128
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49135
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49157
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49146
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49125
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49136
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49158
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49147
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49126
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49148
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49130
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49153
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49149
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49129
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49154
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49150
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49127
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49151
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49131
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49170
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49159
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49152
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49171
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49137
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49132
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49172
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49138
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49160
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49163
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49133
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49173
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49140
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49174
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49141
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49164
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49165
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49134
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49175
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49142
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49161
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49166
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49144
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49162
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49167
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49145
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49168
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49155
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49169
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49156
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
95471
 • โครงการประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างแผนการดำเนินงานปี 2558
 • โครงการประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างแผนการดำเนินงานปี 2558
95469
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 • โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน “ วันแม่แห่งชาติ ”ประจำปีงบประมาณ 2557
95370
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
95331
 • โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย ประจำปี 255๗
 • โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย ประจำปี 255๗
80119
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
79484
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
88604
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/บริการเครื่องเล่นเด็ก
79499
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79992
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องเล่นออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80111
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
80120
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
79485
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
88596
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/บริการเครื่องเล่นเด็ก
79500
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79993
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องเล่นออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80112
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
80121
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
79486
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
88603
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/บริการเครื่องเล่นเด็ก
79975
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79994
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องเล่นออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80113
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
83440
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและบริการเครื่องเล่นเด็ก
88584
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/บริการเครื่องเล่นเด็ก
79487
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
91458
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก
79976
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80082
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลัง/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
83441
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและบริการเครื่องเล่นเด็ก
83442
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและบริการเครื่องเล่นเด็ก
88600
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/บริการเครื่องเล่นเด็ก
79488
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79977
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80083
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลัง/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
83443
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและบริการเครื่องเล่นเด็ก
88585
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/บริการเครื่องเล่นเด็ก
79489
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79978
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80084
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลัง/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80114
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
88586
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/บริการเครื่องเล่นเด็ก
79490
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
91462
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก
79982
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องเล่นออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80085
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลัง/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80115
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
88587
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/บริการเครื่องเล่นเด็ก
79491
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
91459
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก
79983
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องเล่นออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80086
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลัง/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80116
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
79492
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
91460
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก
79984
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องเล่นออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80093
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ บริการเครื่องเล่นเด็ก
79493
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
87926
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/เครื่องเล่นเด็ก
79985
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องเล่นออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80094
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ บริการเครื่องเล่นเด็ก
88605
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/บริการเครื่องเล่นเด็ก
79494
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
91461
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก
79986
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องเล่นออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
91466
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก
80095
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ บริการเครื่องเล่นเด็ก
83433
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและบริการเครื่องเล่นเด็ก
79479
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79987
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องเล่นออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80096
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ บริการเครื่องเล่นเด็ก
83435
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและบริการเครื่องเล่นเด็ก
79480
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
88588
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/บริการเครื่องเล่นเด็ก
79495
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79988
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องเล่นออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80099
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
83437
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและบริการเครื่องเล่นเด็ก
79481
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
88595
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/บริการเครื่องเล่นเด็ก
79496
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79989
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องเล่นออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80100
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
83439
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและบริการเครื่องเล่นเด็ก
80117
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
79482
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
88597
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/บริการเครื่องเล่นเด็ก
79497
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79990
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องเล่นออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80101
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
80118
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
79483
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
88592
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ/บริการเครื่องเล่นเด็ก
79498
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79991
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องเล่นออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
80102
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ และบริการเครื่องเล่นเด็ก
93477
 • กิจกรรมวันพระบรมโอรสาธิราชฯ
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยฯร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
92960
 • โครงการเรียนรู้ร่วมกันสานฝันวัยเด็ก
 • โครงการเรียนรู้ร่วมกันสานฝันวัยเด็ก
92950
 • โคงการหนูน้อยอาสาพัฒนาชุมชน
 • โครงการหนูน้อยอาสาพัฒนาชุมชน
49721
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49723
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49725
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49708
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49717
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49718
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49720
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
92309
 • กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 • กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
91478
 • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2557
87761
 • โครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ คน ๓ วัยฯ” ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕7
 • โครงการ “กีฬาสานสัมพันธ์ คน ๓ วัยฯ” ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕7
89094
 • โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
86112
 • โครงการ การศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการ การศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗
85873
 • โครงการค่าย English camp รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
 • โครงการ ค่าย English camp รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
70736
 • โครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
 • โครงการส่งเสริมอาชีพเศษฐกิจพอเพียง
85229
 • โครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
 • โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านดงมูลเหล็ก ปีงบประมาณ 2557
81097
 • โครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
 • โครงการส่งเสริมฝึกทักษะการทำกระเป๋าจากเชือกร่ม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
82440
 • โครงการภูมิปัญญาบ้านเราเล่าสู่กันฟัง สร้างสรรค์ชุมชนเข้มเเข็ง
 • โครงการภูมิปัญญาบ้านเราเล่าสู่กันฟัง สร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็ง
79967
 • โครงการกิจกรรมวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ
 • กิจกรรมวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ
79084
 • โครงการ การศึกษาดูงาน เรื่องการปลูกเมล่อน ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามพระกระเเสรับสั่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • การศึกษาดูงานเรื่องการปลูกเมร่อน ตามพระแสรับสั่งของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
76030
 • โครงการรู้รักถักดวงใจ อนามัย จากแม่สู่ลูก
 • โครงการรู้รักถักดวงใจ อนามัยจากแม่สู่ลูก
74336
 • โครงการ สานสัมพันธ์ สมาชิกศูนย์ ๓ วัยฯ
 • โครงการสานสัมพันธ์ สมาชิกศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
74332
 • โครงการกินข้าวเเลงนำกันเพื่อสร้างสัมพันธ์ครอบครัว
 • กินข้าวแลงนำกัน สร้างสัมพันธ์ครอบครัว
70745
 • ค่ายคู่รัก ฮักกันนาน สายสัมพันธ์ประเพณีไทย
 • โครงการค่ายคู่รัก ฮักกันนาน สายสัมพันธ์ประเพณีไทย
70735
 • วันเด็กแห่งชาติ
 • โครงการวันเด็กแห่งชาติ
66883
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • โครงการสืบสาานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
66879
 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
64138
 • โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์
 • ค่ายครอบครัวสัมพันธ์
48740
 • โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพการสานตะกร้าจากเชือกป่าน
 • โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพการสานตะกร้าจากเชือกป่าน
48368
 • โครงการอาหารพื้นบ้านของหวานประทับใจส่งเสริมสุขภาพกายในท้องถิ่น
 • โครงการอาหารพื้นบ้านของหวานประทับใจส่งเสริมสุขภาพกายในท้องถิ่น
45022
 • โครงการส่งเสริมอาชีพสกรีนเสื้อสวยด้วยฝีมือเรา ปี ๒๕๕๖
 • โครงการส่งเสริมอาชีพสกรีนเสื้อสวยด้วยฝีมือเรา ปี ๒๕๕๖
44958
 • โครงการประดิษฐ์เสื้อจากใบลาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 • โครงการประดิษฐ์เสื้อจากใบลาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
44957
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ผู้สูงวัย
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ผู้สูงวัย

บทความน่ารู้

12 วิธีการดูแลสุขภาพ


content1662552114858
ศาสตร์แพทย์แผนจีนเป็นภูมิปัญญาที่มีการปฏิบัติและสืบทอดมาอย่างยาวนาน มีข้อสรุปของแพทย์จีนที่มีชื่อเสียง รวมถึงคำสอนที่ต่อเนื่องกันมาเป็นหลักปฏิบัติตัวง่าย ๆ ลองนำไปใช้กันนะ

 

 


เคล็ดลับการดูแลสุขภาพพื้นฐาน ๑๒ ข้อ

๑. ต้องหวีผมบ่อย ๆ
    อาจใช้นิ้วทั้ง ๑๐ หรือหวี ทำการหวีผมบ่อย ๆ จะช่วยทำให้ตาสว่าง ทำให้รากผมแข็งแรง
๒. ต้องถูใบหน้าบ่อย ๆ
    ใช่ฝ่ามือ ๒ ข้างถูหน้าบ่อย ๆ ให้เลือดมาเลี้ยงใบหน้า ทำให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง ลบริ้วรอยเหี่ยวย่น
๓. ต้องเคลื่อนไหวดวงตาบ่อย ๆ
    บริเวณดวงตา เคลื่อนไหว มองไกล-มองใกล้ มองข้าง มองเข้าใน มองบน มองล่าง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

October 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ผลการดำเนินโครงการ

แบบสำรวจความคิดเห็น

 

QTabs

  สภาพอากาศ

  • ข่าวประกาศ & ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กิจกรรมโครงการ

  • เรื่องราวน่ารู้

  Login  btn saiyairak_01

  btn saiyairak_02

  callcenter

  สมาชิก : 9763
  Content : 54
  จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8077
    เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

  • บทความน่ารู้

  map s

  Contact Info

  Call
  0-5672-0242

  ศูนย์ ๓ วัยฯ ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
  26/1 หมู่ 2 ตำบลดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ์ 67000
  โทรศัพท์ 0-5672-0242
  โทรสาร 0-5672-0242
  Email: dongmunlek.tgc@familylove.go.th