link rel="stylesheet" type="text/css" href="/highslide/highslide.css" />
ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
 
 
8
9
10
 
 
11
12
13
14
15
16
 
 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 • slide show epm

79490
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79491
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79492
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79493
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79494
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79479
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79480
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79495
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79481
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79496
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79482
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79497
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79483
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79498
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79484
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79499
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79485
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79500
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79486
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79975
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79487
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79976
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79977
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79488
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79978
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79489
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79967
 • โครงการกิจกรรมวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ
 • กิจกรรมวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ
49708
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49723
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49724
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49725
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49717
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49718
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49720
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49721
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
79084
 • โครงการ การศึกษาดูงาน เรื่องการปลูกเมล่อน ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามพระกระเเสรับสั่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • การศึกษาดูงานเรื่องการปลูกเมร่อน ตามพระแสรับสั่งของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
49132
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49137
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49152
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49133
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49138
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49140
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49141
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49134
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49142
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49144
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49145
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49128
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49125
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49135
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49126
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49136
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49146
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49130
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49147
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49129
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49148
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49127
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49149
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49131
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49150
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49151
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
66788
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กิจกรรมบริการอินเตอร์เน็ต
76030
 • โครงการรู้รักถักดวงใจ อนามัย จากแม่สู่ลูก
 • โครงการรู้รักถักดวงใจ อนามัยจากแม่สู่ลูก
74336
 • โครงการ สานสัมพันธ์ สมาชิกศูนย์ ๓ วัยฯ
 • โครงการสานสัมพันธ์ สมาชิกศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
74332
 • โครงการกินข้าวเเลงนำกันเพื่อสร้างสัมพันธ์ครอบครัว
 • กินข้าวแลงนำกัน สร้างสัมพันธ์ครอบครัว
70745
 • ค่ายคู่รัก ฮักกันนาน สายสัมพันธ์ประเพณีไทย
 • โครงการค่ายคู่รัก ฮักกันนาน สายสัมพันธ์ประเพณีไทย
70736
 • โครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
 • โครงการส่งเสริมอาชีพเศษฐกิจพอเพียง
70735
 • วันเด็กแห่งชาติ
 • โครงการวันเด็กแห่งชาติ
66883
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • โครงการสืบสาานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
66879
 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
64138
 • โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์
 • ค่ายครอบครัวสัมพันธ์
48740
 • โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพการสานตะกร้าจากเชือกป่าน
 • โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพการสานตะกร้าจากเชือกป่าน
48368
 • โครงการอาหารพื้นบ้านของหวานประทับใจส่งเสริมสุขภาพกายในท้องถิ่น
 • โครงการอาหารพื้นบ้านของหวานประทับใจส่งเสริมสุขภาพกายในท้องถิ่น
45022
 • โครงการส่งเสริมอาชีพสกรีนเสื้อสวยด้วยฝีมือเรา ปี ๒๕๕๖
 • โครงการส่งเสริมอาชีพสกรีนเสื้อสวยด้วยฝีมือเรา ปี ๒๕๕๖
44958
 • โครงการประดิษฐ์เสื้อจากใบลาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 • โครงการประดิษฐ์เสื้อจากใบลาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
44957
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ผู้สูงวัย
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ผู้สูงวัย

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

แบบสำรวจความคิดเห็น

 

ที่อยู่เรา

EasySSP SlideShow

79490
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79491
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79492
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79493
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79494
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79479
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79480
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79495
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79481
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79496
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79482
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79497
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79483
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79498
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79484
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79499
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79485
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79500
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79486
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79975
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79487
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79976
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79977
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79488
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79978
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79489
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก
79967
 • โครงการกิจกรรมวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ
 • กิจกรรมวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ
49708
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49723
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49724
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49725
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49717
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49718
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49720
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
49721
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • การบริการร้องเพลงคาราโอเกะคน ๓ วัย
79084
 • โครงการ การศึกษาดูงาน เรื่องการปลูกเมล่อน ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามพระกระเเสรับสั่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • การศึกษาดูงานเรื่องการปลูกเมร่อน ตามพระแสรับสั่งของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
49132
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49137
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49152
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49133
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49138
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49140
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49141
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49134
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49142
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49144
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49145
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49128
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49125
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49135
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49126
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49136
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49146
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49130
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49147
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49129
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49148
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49127
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49149
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49131
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49150
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
49151
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
66788
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กิจกรรมบริการอินเตอร์เน็ต
76030
 • โครงการรู้รักถักดวงใจ อนามัย จากแม่สู่ลูก
 • โครงการรู้รักถักดวงใจ อนามัยจากแม่สู่ลูก
74336
 • โครงการ สานสัมพันธ์ สมาชิกศูนย์ ๓ วัยฯ
 • โครงการสานสัมพันธ์ สมาชิกศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
74332
 • โครงการกินข้าวเเลงนำกันเพื่อสร้างสัมพันธ์ครอบครัว
 • กินข้าวแลงนำกัน สร้างสัมพันธ์ครอบครัว
70745
 • ค่ายคู่รัก ฮักกันนาน สายสัมพันธ์ประเพณีไทย
 • โครงการค่ายคู่รัก ฮักกันนาน สายสัมพันธ์ประเพณีไทย
70736
 • โครงการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน
 • โครงการส่งเสริมอาชีพเศษฐกิจพอเพียง
70735
 • วันเด็กแห่งชาติ
 • โครงการวันเด็กแห่งชาติ
66883
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • โครงการสืบสาานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
66879
 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
64138
 • โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์
 • ค่ายครอบครัวสัมพันธ์
48740
 • โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพการสานตะกร้าจากเชือกป่าน
 • โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพการสานตะกร้าจากเชือกป่าน
48368
 • โครงการอาหารพื้นบ้านของหวานประทับใจส่งเสริมสุขภาพกายในท้องถิ่น
 • โครงการอาหารพื้นบ้านของหวานประทับใจส่งเสริมสุขภาพกายในท้องถิ่น
45022
 • โครงการส่งเสริมอาชีพสกรีนเสื้อสวยด้วยฝีมือเรา ปี ๒๕๕๖
 • โครงการส่งเสริมอาชีพสกรีนเสื้อสวยด้วยฝีมือเรา ปี ๒๕๕๖
44958
 • โครงการประดิษฐ์เสื้อจากใบลาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 • โครงการประดิษฐ์เสื้อจากใบลาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
44957
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ผู้สูงวัย
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ผู้สูงวัย

สภาพอากาศ

 • ข่าวประกาศ & ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก

กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก

กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก

กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
กิจกรรมเครื่องออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก

กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
กิจกรรมการออกกำลังกาย/สุขภาพ การบริการเครื่องเล่นเด็ก


แสดงทั้งหมด >>

 • บทความน่ารู้

12 วิธีการดูแลสุขภาพ


content1662552114858
ศาสตร์แพทย์แผนจีนเป็นภูมิปัญญาที่มีการปฏิบัติและสืบทอดมาอย่างยาวนาน มีข้อสรุปของแพทย์จีนที่มีชื่อเสียง รวมถึงคำสอนที่ต่อเนื่องกันมาเป็นหลักปฏิบัติตัวง่าย ๆ ลองนำไปใช้กันนะ

 

 


เคล็ดลับการดูแลสุขภาพพื้นฐาน ๑๒ ข้อ

๑. ต้องหวีผมบ่อย ๆ
    อาจใช้นิ้วทั้ง ๑๐ หรือหวี ทำการหวีผมบ่อย ๆ จะช่วยทำให้ตาสว่าง ทำให้รากผมแข็งแรง
๒. ต้องถูใบหน้าบ่อย ๆ
    ใช่ฝ่ามือ ๒ ข้างถูหน้าบ่อย ๆ ให้เลือดมาเลี้ยงใบหน้า ทำให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง ลบริ้วรอยเหี่ยวย่น
๓. ต้องเคลื่อนไหวดวงตาบ่อย ๆ
    บริเวณดวงตา เคลื่อนไหว มองไกล-มองใกล้ มองข้าง มองเข้าใน มองบน มองล่าง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 • กิจกรรมโครงการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

คำสอนของพ่อ


 

? . . . ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้ ความเข้มแข็งในใจนั้น หมายความว่า ไม่ท้อถอย และไม่เกิดอารมณ์มาทำให้โกรธ อารมณ์นั้นก็คือ ความโกรธ ความฉุนเฉียว ความน้อยใจ ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คิดไม่ออก . . . ?

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘

 
Loginbtn saiyairak_01

btn saiyairak_02

สมาชิก : 650
Content : 54
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5036
  เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

map s

Contact Info

Call
0-5672-0242

ศูนย์ ๓ วัยฯ ดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
26/1 หมู่ 2 ตำบลดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5672-0242
โทรสาร 0-5672-0242
Email: dongmunlek.tgc@familylove.go.th